Landing Page med Value proposition

Reklamer

5. Business Model Canvas

 Dette er  5. Business Model Canvasiterasjon. I denne iterasjonen tar vi den største pivot eller endringen noen gang. Etter veiledning og diskusjon med entreprenørskap foreleser Tor, valgte vi å gjøre noen grunnleggende endringen i selve grunnpilaren i forretningsideen. Til nå har vår forretningside gått ut på å selv stå for selve løsningen (IT-sikkerhetssystemet), men nå skalerer vi ned til å bli et mellomledd mellom leverandører av IT-systemer og bedrifter som ønsker å kjøpe IT-systemer. Vår forretningside går nå ut på å ha ekspertise og kunnskap innen dagens IT-utvikling slik at vi kan hjelpe bedrifter med å finne komplette IT-løsninger som er skreddersydd deres behov. På den andre siden har vi kontrakter med leverandører av IT-systemer. Hovedfordelen med denne endringen er at vi reduserer risikoen for tap drastisk, ettersom vi er et mellomledd mellom «selger og kjøper» en annen fordel er at vi har nå to inntektskilder: Leverandør og bedrifter. Videre har diverse andre punker blitt mer utfylt og endret til å passe sammen med endringen av selve forretningsideen.     

4. Business Model Canvas

Dette er fjerde iterasjon av Business Model Canvas. Denne iterasjonen har vi validert hvordan vi ser for oss vårt produkt og tjenestetilbud. Vi misforstått hva som ligger bak nøkkelaktiviteter, vi regnet med at det var aktiviteter vi gjorde før vi fikk i gang vår forretningside. Etter forelesningen fikk vi retter og dette. Videre har vi gjort en pivot i kundesegmentet, vi utelater privatpersoner som en reel kunde. Bak denne forgasningen ligger undersøkelsen vi har gjennomført, der var ikke privat personer interessert i å betale for ekstra sikkert for deres datasystemer. Mens bedrifter taper økonomisk på at deres systemer er ute av drift, derfor så er også de villige til å betale for at ekstra sikkerhet.

3. Business Model Canvas

Dette er tredje iterasjon av Business Model Canvas. Denne gangen vi hatt fokus på punktene inntektsstrømmer og kostnadsstruktur. Hovedpunktene: Vi ser for oss en gjentagende inntektsmodell med faste priser. Mens utgiftsmodellen bærer preg av en stor invertering i starten for å få systemet i gang. Videre har vi faste utgifter til ansatte og vedlikehold. Ny hypotese går ut på at totale utgiftene kommer til å stabilisere seg rundt faste utgifter. Inntekt per kunde kommet til å øke uten at kostnadene per kunde øker ikke likt. Bak denne hypotesen ligger at systemet er laget for å takle mange kunder. Alt dette er kommer mer utfyllende frem i siste bloggen: Inntekts- og utgiftsstrømmer

Første Business Model Canvas

Gjennom hele kurset kommet vi til å bruke forretningsmodell-Canvas fra boken Business Model Generation. Denne modellen er ganske lett å skjønne: Tekst i gul farge er hypoteser, grønn er validerte hypoteser og rød er forkastede hypoteser fra siste iterasjon. Poenget med denne modellen er at vi skal sjekke hypotesene våre så raskt som mulig, hvis hypotese slår riktig ut så fortsetter vi å ha dem der, hvis ikke så forkaster vi dem og kommer med nye. Her er iterasjon en som bare inneholder hypoteser fordi vi ikke har fått testet dem ut!