5. Business Model Canvas

 Dette er  5. Business Model Canvasiterasjon. I denne iterasjonen tar vi den største pivot eller endringen noen gang. Etter veiledning og diskusjon med entreprenørskap foreleser Tor, valgte vi å gjøre noen grunnleggende endringen i selve grunnpilaren i forretningsideen. Til nå har vår forretningside gått ut på å selv stå for selve løsningen (IT-sikkerhetssystemet), men nå skalerer vi ned til å bli et mellomledd mellom leverandører av IT-systemer og bedrifter som ønsker å kjøpe IT-systemer. Vår forretningside går nå ut på å ha ekspertise og kunnskap innen dagens IT-utvikling slik at vi kan hjelpe bedrifter med å finne komplette IT-løsninger som er skreddersydd deres behov. På den andre siden har vi kontrakter med leverandører av IT-systemer. Hovedfordelen med denne endringen er at vi reduserer risikoen for tap drastisk, ettersom vi er et mellomledd mellom «selger og kjøper» en annen fordel er at vi har nå to inntektskilder: Leverandør og bedrifter. Videre har diverse andre punker blitt mer utfylt og endret til å passe sammen med endringen av selve forretningsideen.     

Reklamer

Forbedret: Value proposition

«Statistikk viser at mange bedrifter taper store summer på å velge feil IT-løsninger for sine datasystemer. Med vår ekspertise og kunnskap innen dagens IT-utvikling kan vi hjelpe din bedrift med å finne komplette IT-løsninger som er skreddersydd dine behov.»