4. Business Model Canvas

Dette er fjerde iterasjon av Business Model Canvas. Denne iterasjonen har vi validert hvordan vi ser for oss vårt produkt og tjenestetilbud. Vi misforstått hva som ligger bak nøkkelaktiviteter, vi regnet med at det var aktiviteter vi gjorde før vi fikk i gang vår forretningside. Etter forelesningen fikk vi retter og dette. Videre har vi gjort en pivot i kundesegmentet, vi utelater privatpersoner som en reel kunde. Bak denne forgasningen ligger undersøkelsen vi har gjennomført, der var ikke privat personer interessert i å betale for ekstra sikkert for deres datasystemer. Mens bedrifter taper økonomisk på at deres systemer er ute av drift, derfor så er også de villige til å betale for at ekstra sikkerhet.

Reklamer

3. Business Model Canvas

Dette er tredje iterasjon av Business Model Canvas. Denne gangen vi hatt fokus på punktene inntektsstrømmer og kostnadsstruktur. Hovedpunktene: Vi ser for oss en gjentagende inntektsmodell med faste priser. Mens utgiftsmodellen bærer preg av en stor invertering i starten for å få systemet i gang. Videre har vi faste utgifter til ansatte og vedlikehold. Ny hypotese går ut på at totale utgiftene kommer til å stabilisere seg rundt faste utgifter. Inntekt per kunde kommet til å øke uten at kostnadene per kunde øker ikke likt. Bak denne hypotesen ligger at systemet er laget for å takle mange kunder. Alt dette er kommer mer utfyllende frem i siste bloggen: Inntekts- og utgiftsstrømmer