To av tre selskaper utsatt for flere dataangrep, på tide å våke opp nå?

Teknisk Ukeblad skriver:

”To tredjedeler av amerikanske selskaper har blitt utsatt for to eller flere forsøk på dataangrep. Omfanget kan være like stort i Norge.”(07.11.2012)

Kilde: http://www.tu.no/it/2012/11/07/to-av-tre-selskaper-utsatt-for-flere-dataangrep

Reklamer

5. Business Model Canvas

 Dette er  5. Business Model Canvasiterasjon. I denne iterasjonen tar vi den største pivot eller endringen noen gang. Etter veiledning og diskusjon med entreprenørskap foreleser Tor, valgte vi å gjøre noen grunnleggende endringen i selve grunnpilaren i forretningsideen. Til nå har vår forretningside gått ut på å selv stå for selve løsningen (IT-sikkerhetssystemet), men nå skalerer vi ned til å bli et mellomledd mellom leverandører av IT-systemer og bedrifter som ønsker å kjøpe IT-systemer. Vår forretningside går nå ut på å ha ekspertise og kunnskap innen dagens IT-utvikling slik at vi kan hjelpe bedrifter med å finne komplette IT-løsninger som er skreddersydd deres behov. På den andre siden har vi kontrakter med leverandører av IT-systemer. Hovedfordelen med denne endringen er at vi reduserer risikoen for tap drastisk, ettersom vi er et mellomledd mellom «selger og kjøper» en annen fordel er at vi har nå to inntektskilder: Leverandør og bedrifter. Videre har diverse andre punker blitt mer utfylt og endret til å passe sammen med endringen av selve forretningsideen.     

4. Business Model Canvas

Dette er fjerde iterasjon av Business Model Canvas. Denne iterasjonen har vi validert hvordan vi ser for oss vårt produkt og tjenestetilbud. Vi misforstått hva som ligger bak nøkkelaktiviteter, vi regnet med at det var aktiviteter vi gjorde før vi fikk i gang vår forretningside. Etter forelesningen fikk vi retter og dette. Videre har vi gjort en pivot i kundesegmentet, vi utelater privatpersoner som en reel kunde. Bak denne forgasningen ligger undersøkelsen vi har gjennomført, der var ikke privat personer interessert i å betale for ekstra sikkert for deres datasystemer. Mens bedrifter taper økonomisk på at deres systemer er ute av drift, derfor så er også de villige til å betale for at ekstra sikkerhet.